Lokalny-kulturalny 2018

W 2018 roku rozpoczęliśmy dwuletni projekt LOKALNY-KULTURALNY dla dzieci i młodzieży. Realizujemy go dzięki dofinansowaniu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.    W 2018 roku w naszych działaniach wzięło udział 352 bezpośrednich (...)

link1 link2

W roku stulecia niepodległości Polski warsztaty oraz gra terenowa „Zaczęło się w Podgórzu" były doskonałą okazją do przypomnienia mieszkańcom dzielnicy Podgórze w Krakowie o historycznym znaczeniu miejsc, obok któ (...)

link1 link2

Cykl warsztatów dla młodzieży (;ipiec - listopad 2018) przybliżył zagadnienia heraldyki i weksykologii w kontekście odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Uczestnicy korzystali z technik projektowania graficznego i płasko (...)

link1 link2

Celem warsztatów prowadzonych dla chłopców z ośrodka wychowawczego (październik-grudzień 2018) było przybliżenie sylwetki Władysława Orkana i jego twórczości, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zapomnianego pi (...)

link1 link2

Projekt  skierowany do  młodzieży (15–18  lat)  z województwa śląskiego. Jego celem było podjęcie dyskusji na temat bohatera jako wzorca do naśladowania (generał Stanisław Maczek (...)

link1 link2

POZNAJĘ SZTUKĘ, TWORZĘ SZTUKĘ - Szkoła Podstawowa nr 151 w Krakowie Cykl warsztatów dla dzieci pod szyldem Poznaję sztukę, tworzę sztukę. Na każdych zajęciach zajmujemy się wybranym pojęciem z jakiejś dziedziny twórczośc (...)

link1 link2