Jestem kulturalny, jestem kulturalna 3. edycja 2016

2016 Autorytet, ikona, wzorzec, idol

powrot

AUTORYTET, IKONA, WZORZEC, IDOL

Celem zajęć była próba odpowiedzi na pytanie o istnieniu autorytetów, ikon, wzorców, idoli we współczesnym świecie i ich wpływ na współczesną kulturę i sztukę. Warsztaty w czasie których dzieci poznały techniki plastyczne (kolaże, wycinanki, prace rękodzielnicze, techniki malarskie, rysunkowe, liternicze) oraz zmierzyły się z dziedzictwem historycznych autorytetów, idoli oraz ikon i dzięki obcowaniu z nimi mogły określić własne autorytety. Wykorzystując działania interdyscyplinarne dzieci nauczyły się współpracy oraz wyrażania własnego zdania.

Cykl 7 warsztatów w szkole podstawowej w Łostówce (prowadzenie: Tomasz Macios, Joanna Róg-Ociepka, Karolina Oczkowska, Marta Korycka)

Daty przeprowadzenia: 18.04.2016, 9.05.2016, 23.05.2016, 14.06.2016, 28.11.2016, 5.12.2015, 12.12.2016

Liczba uczestników: 40


Galeria