Jestem kulturalny, jestem kulturalna 3. edycja 2016

2016 Lato w szkole

powrot

AKCJA WAKACJE: LATO W SZKOLE

Cykl zajęć dla dzieci spędzających wakacje w szkole, których celem było zapewnienie dzieciom ciekawego i twórczego sposobu spędzania czasu wolnego. Akcja Wakacje to warsztaty plastyczne dla dzieci obejmujące zagadnienie wyobraźni przestrzennej, umiejętności pracy w grupie oraz nietypowego połączenia rysunku, jego realizacji w określonym czasie z rodzajem zawodów sportowych.

Cykl warsztatów w 2 szkołach podstawowych 25 i 151 w Krakowie (prowadzenie: Anna Kwiatkowska, Joanna Róg-Ociepka)

Daty przeprowadzenia: 20.06.2016, 8.07.2016, 18.12.2016(dwa warsztaty przesunięte z lipca na grudzień ze względu na Światowe Dni Młodzieży)

Liczba uczestników: 66

 

Plan warsztatów:

1.MAPA KRAKOWA

Warsztaty historyczno plastyczno kartograficzne dotyczące wiedzy o Krakowie. Na wcześniej przygotowanym zarysie mapy Krakowa umieszczonym na długim płótnie, dzieci miały za zadanie umieścić najważniejsze miejsca, zabytki, elementy urbanistyczne. Do dyspozycji oprócz farb, flamastrów i kredek uczestnicy mieli zdjęcia poszczególnych zabytków i metodą kolażowo-street artową ozdobili płótno.

Gotowa mapa umieszczona została w klasie uczestników warsztatów z możliwością dodawania kolejnych elementów.

Data przeprowadzenia: 18.12.2016

Liczba uczestników: 20

 

2. PORTRETY LITERATÓW

Kim jest Literat? Prezentacja dwóch ważnych polskich noblistów: Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza. W trakcie zajęć plastycznych dzieci metodą wycinanki i wydzieranki wykonali na wcześniej przygotowanych dwóch podłożach, podobizny literatów.

Data przeprowadzenia: 18. 12.2016

Liczba uczestników: 18

 

3. WYBORNY TRUP

Podczas zajęć mali uczestnicy wylosowali litery z pudełka. Zadaniem było narysowanie przedmiotu związanego z wakacjami zaczynającego się lub zawierającego daną literę, która miała być  graficznym elementem rysunku.  Po skończeniu indywidualnych rysunków uczestnicy skomponowali wspólny kolaż „Wakacje”

Data przeprowadzenia: 20.06.2016

Liczba uczestników: 15

 

4. LABIRYNT DETEKTYWISTYCZNY

Interdyscyplinarna gra miejska: Labirynt detektywistyczny. Gra obejmowała cztery pozycje: akcesoria detektywa, jaki musi być detektyw- jego cechy, test na spostrzegawczość, test na inteligencję językową czyli zagadki. Stanowiska umieszczone były na placu zabaw przed szkołą . Na każdym z nich dzieci miały do wykonania zadania, a rozwiązanie ich, dawało  im wskazówki, gdzie szukać następnego miejsca. Na ostatnim ukryty jest był skarb. 

Data przeprowadzenia: 8. 07.2016

Liczba uczestników: 13

 


Galeria