Jestem kulturalny, jestem kulturalna 3. edycja 2016

2016 Autorytet, ikona ... Performance, happening i mural

powrot

AUTORYTET, IKONA, WZORZEC, IDOL: PERFORMANCE, HAPPENING I MURAL

Projekt skierowany był do młodzieży z terenów spoza Krakowa. Zrealizowany w Gimnazjum w Mszanie Górnej. Jego celem było podjęcie dyskusji o istnieniu autorytetów, ikon, wzorców, idoli we współczesnym świecie i ich wpływu na współczesną kulturę i sztukę. Uczestnicy podęli też próbę określenia własnych autorytetów kim one są i dlaczego. Cykl warsztatów składał się z interdyscyplinarnych działań artystycznych i edukacyjnych.


Opis szczegółowy:

-Wykład o pojęciu autorytetu, wzorca, ikony, idola

-Warsztaty kolażu: uczestnicy tworzą awatary: „Ile jest autorytetu w ideale, a ile ideału w autorytecie?”

-Wykład o autorytetach według schematu góry lodowej według odwróconych poziomów Batesona-Diltsa-Leary’ego.

-Warsztaty performance: uczestnicy otrzymują historię „Migracja białego, azjatyckiego tygrysa” i  wcielają się w wybrane przez siebie autorytety występujące w historii.

-Warsztaty happening w przestrzeni szkolnej. Uczestnicy podzieleni na dwie grupy wcielają się w wybrane przez siebie autorytety zaczerpnięte z historii „Migracja białego, azjatyckiego tygrysa”. Dyskusja na temat migracji tygrysa białego. Jedna z grup prowadzi ankietę, zadając pytania drugiej grupie o autorytety i jaki mają one wpływ na ich życie. W czasie trwania dyskusji nastąpiła zmiana: druga grupa zadawała pytania pierwszej grupie na ten sam temat.

-Podsumowanie wcześniejszych działań stanowiło podstawę opracowania wspólnego projektu muralu. Uczestnicy dzięki zebranym informacjom, a przede wszystkim doświadczeniom zaprojektowali mural przy pomocy techniki kolażu.

-Realizacja muralu „Autorytet, ikona, wzorzec, idol – historia o białym, azjatyckim tygrysie” w przestrzeni szkoły (ściana nad biblioteką szkolną)


Prowadzenie: Tomasz Macios, Joanna Róg-Ociepka, Karolina Oczkowska, Marta Korycka, gościnnie Carlos Pedron Rico

Realizacja projektu: 7 warsztatów (27.04.2016, 25.05.2016, 14,06.2016, 24.10.2016, 7.11.2016, 25.11.2016, 26.11.2016)

Grupa ok. 15 osób.


Galeria