Jestem kulturalny, jestem kulturalna 3. edycja 2016

2016 Liberatura - słowo - obraz - przestrzeń

powrot

WARSZTATY LIBERATURY - SŁOWO – OBRAZ – PRZESTRZEŃ

Cykl warsztatów projektowania graficznego dla młodzieży dotyczący pojęcia Liberatury czyli rodzaju literatury, w którym tekst, czyli treść książki i jej forma, rozumiana jako materialny kształt, stanowią organiczną całość, a wszystkie elementy słowne graficzne i ikoniczne tworzą zaprojektowane przez autora sensy. W utworze, który możemy zaliczyć do liberatury, znaczenie ma fizyczna przestrzeń i budowa, książki, format, układ typograficzny etc. Jej elementami mogą być rysunki, fotografie, fragmenty innych książek czy niezadrukowane kartki. W pojęciu liberatury mieszczą się bardzo różne utwory, od antycznych greckich wierszy Symiasza z Rodos przez średniowieczne carmina figurata, kaligramy Apollinaire, poezję konkretną, powieść awangardową (od jej prekursorów - L. Sterna przez Cortazara po dzieła liberackie Z. Fajfera K. Bazarnik) aż po współczesne formy internetowe formy hipertekstualne.

 

Zadaniem uczestników było wykonanie własnej książki posiadającej cechy utworu literackiego na podstawie książki Raymonda Queneau  „Sto tysięcy miliardów wierszy”

Praca przebiegała w kilku etapach, złożonych z części teoretycznej i ćwiczeń obejmujących różne formy liberatury takie jak: wiersz krzyżówka, talia kart do gry posiadająca cechy liberackie, książka liberacka w skład, której weszły wiersze w formie poezji konkretnej, hipertekstualnej, wierszy białych poważnych i zabawnych.


Opis szczegółowy:

-Wykład „Czym jest Liberatura”. Uczestnicy podzieleni na cztery grupy tworzyli wiersze krzyżówki „Co wydarzyło się podczas tego tygodnia” na podstawie średniowiecznych przykładów carmina figurata i kaligramów pokazanych we wcześniejszej prezentacji.                                          


-Prezentacja : „ Twórczość Z. Fajfera K. Bazarnik” oraz książki Raymonda Queneau „Sto tysięcy miliardów wierszy”. Uczestnicy podzieleni na cztery grupy wykorzystując zabawę Surrealistów „Wyborny trup” stworzyli historie, które były jednymi ze składowych,  do stworzenia własnej wspólnej książki posiadającej cechy utworu liberackiego na podstawie książki Raymonda Queneau  „Sto tysięcy miliardów wierszy”. W tych samych grupach gimnazjaliści przy użyciu różnych słów z kolorowych czasopism ułożyli zdania, które weszły w skład wspólnej książki.


-Uczestnicy z wcześniej wybranych własnych słów zapisanych na kartkach oraz ze słów z kolorowych czasopism stworzyli poemat dadaistyczny. Każdy uczestnik wylosował dane słowo. Po wylosowaniu, wspólnie ułożyli wiersz posiadający cechy poezji konkretnej. Przy pomocy tej samej metody losowania, uczestnicy ułożyli wiersz zmieniając kontekst danych słów na postawie współczesnych form hipertekstualnych. Dodają znaki interpunkcyjne takie jak pytajnik, wykrzyknik, tworząc zaprzeczenia oraz dodając przyimki, łączniki. Uczniowie wspólnie stworzyli dwa białe wiersze przy pomocy metody losowania. Pierwszy poważny, drugi zabawny. Wszystkie wiersze i poematy zostały dołączone do wspólnej książki


-Wykład: „Skąd pochodzą karty do gry”. Uczestnicy podzieleni na cztery grupy stworzyli talię kart jako jedną z form liberatury. Zadaniem uczniów było zaprojektowanie kart tak, by oprócz charakterystycznych czterech kolorów, kart numerowanych i figur nadać im literacki charakter. Każda grupa stworzyła indywidualną szatę graficzną każdej z kart z obu stron przy pomocy techniki kolażu.


Prowadzenie: Tomasz Macios, Joanna Róg-Ociepka, Anna Czermak


Realizacja projektu: 5 warsztatów (16.11.2016, 29.11.2016, 1.12.2016, 6.12.2016, 15.12.2016)

Liczba uczestników: 15 osób


Galeria