Jestem kulturalny, jestem kulturalna 5. edycja 2018

Jestem kulturalny, jestem kulturalna 5. ed. 2018

powrot

Kolejna, 5. edycja projektu z zakresu edukacji kulturalnej „Jestem kulturalny, jestem kulturalna” skierowana była do dzieci i młodzieży z Krakowa oraz województw małopolskiego (Mszana Dolna) oraz śląskiego (Bielsko-Biała), cechujących się utrudnionym dostępem do kultury oraz pochodzących ze środowisk i obszarów zagrożonych wykluczeniem społecznym i kulturalnym. Głównym celem projektu było zaproszenie młodych odbiorców do aktywnego udziału w kulturze – poprzez jej kreowanie.

Organizowanie warsztatów plastycznych i literackich, działań interdyscyplinarnych, spotkań z twórcami oraz akcji street-artowych pozwoliło uczestnikom na naukę oraz utrwalenie podstawowych wartości i narzędzi związanych z kulturą, jej odbiorem i tworzeniem. Takie przedsięwzięcia edukacyjno-artystyczne pomagają kształtować wrażliwość, świadomość estetyczną i wizualną dzieci i młodzieży, dzięki czemu zapraszają ich do prawdziwego uczestnictwa w kulturze poprzez jej kreowanie. Założeniem projektu było przełamanie percepcji elitarności kultury i nauczenie uczestników korzystania z dostępnej oferty. Wszystkie działania były bezpłatne dla uczestników projektu.


Cel projektu, którym było wykształcenie wrażliwości i świadomości estetycznej i wizualnej uczestników oraz budowanie ich kompetencji kulturowych poprzez wyposażenie w narzędzia i umiejętności niezbędne do odbioru i uczestnictwa w kulturze, został osiągnięty.

Ponownie jak w poprzednich edycjach projektu skoncentrowaliśmy działania dla wybranych grup dzieci i młodzieży, które z powodów ekonomicznych i społecznych (a także geograficznych – dzielnice daleko od centrum, zamieszkanie w małych miejscowościach woj. małopolskiego) mają utrudniony dostęp do kultury. Zaproponowane rozwiązania w ramach projektu "Jestem kulturalny, jestem kulturalna 5 ed." przyczyniły się do włączenia odbiorców w proces twórczy realizowanych działań, powodując tym samym silniejsze związanie młodych ludzi z pozytywnymi aspektami tworzenia kultury literackiej i obszaru sztuk wizualnych.

W projekcie wzięło udział 171 dzieci w wieku szkolnym (9 warsztatów) i 287 młodych ludzi w wieku gimnazjalnym (23 warsztaty). Przeprowadzono także wycieczki po obszarze Podgórza w Krakowie i grę miejską z okazji Odzyskania Niepodległości (Podgórze, Kraków).


Projekt był dofinasowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

 


Galeria