Jestem kulturalny, jestem kulturalna 1. edycja 2014

2014 Wolontariat dla kultury

powrot

WPROWADZENIE DO WOLONTARIATU:

Cykl spotkań w szkołach. Co to jest, co wyróżnia wolontariat spośród innych aktywności, na jakich zasadach można angażować się w działania wolontarystyczne? co osiągamy pomagając innym? możliwości i obowiązki wolontariusza. Wspólne szukanie pomysłów na wolontariat w dziedzinie kultury.
 Drugą częścią komponentu były KREATYWNE WARSZTATY, w czasie których uczestnicy otrzymali przeszkolenie jak zostać wolontariuszem (pozyskaliśmy i wyszkoliliśmy grupę 12 osób zarażonych pasją społecznika i aktywisty dla kultury). Zrealizowali własny pomysł - warsztaty plastyczne i czytania dla dzieci we współpracy z Akademią Przyszłości. W ten sposób stali się współtwórcami wydarzeń. Młodzież biorąca udział

w projekcie była też odpowiedzialna za promocję i dokumentację – kręcenie filmów i zdjęcia.
Prowadzenie: Beata Czajkowska, Katarzyna Olbrycht, Małgorzata Koselak


KREATYWNE WARSZTATY:

Warsztaty rozwijały twórcze i niesztampowe myślenie o wolontariacie oraz podsuwały metody pracy wolontariackiej przy zaangażowaniu własnych pasji. W czasie dwudniowych zajęć dwie grupy młodzieży

z krakowskich Liceów Ogólnokształcących uczestniczyły w ćwiczeniach i przygotowały się do roli wolontariusza

i współpracy w grupie. Pierwszym wyzwaniem dla uczestników było przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla dzieci, których temat i kształt sami wypracowali oraz zdokumentowali. Zajęcia zostały przeprowadzone dla dzieci z problemami w szkole i w rodzinie objętych programem pomocowym Akademii Przyszłości, z którą Fundacja współpracuje od dwóch lat. Zajęcia były podzielone na 3 części. W pierwszej fragmentarycznie czytano bajkę

"Słoń Trąbalski" z wymyślaniem przez dzieci postaci, które były przez nich grane w kolejnej części zajęć.

W drugiej - plastycznej części warsztatów dzieci stworzyły maski postaci. W czasie trzeciej części czyli warsztatów teatralnych dzieci grając wymyślone przez siebie postaci wchodziły w dialog z tytułowym "Słoniem"

(jedna z wolontariuszek).
Dzieci wymyślały zadania dla "Słonia", które były jednocześnie nowatorskimi radami i sposobami na brak pamięci.
 Szkoły, których uczniowie brali udział w warsztatach to LO nr 17 w Krakowie, LO nr 5 w Krakowie oraz LO nr 24

w Krakowie.
Prowadzenie: Elżbieta Cwynar-Budzińska, Katarzyna Olbrycht


Galeria