Jestem kulturalny, jestem kulturalna 1. edycja 2014

2014 Jestem kulturalny, jestem kulturalna

powrot

Projekt Jestem kulturalny, jestem kulturalna skierowany jest do dzieci i młodzieży, a jego podstawowy cel

to nauka podstawowych wartości i narzędzi związanych z kulturą, jej odbiorem i tworzeniem.

 

Przy rosnących podziałach pomiędzy ludźmi zaangażowanymi w kulturę, a tymi wykluczonymi z kręgów z nią związanych, wyrównanie szans staje się jedną z najważniejszych potrzeb. Wykształcenie postawy aktywnego twórcy jest procesem długotrwałym, który należy zacząć wcześnie tak, by świadome życie w społeczeństwie było nierozerwalnie związane ze świadomym uczestnictwem w odbiorze i tworzeniu kultury. Działania projektu angażują krakowskie dzieci i młodzież.

 

W 2014 roku prowadzimy warsztaty, spotkania z twórcami, akcje miejskie, akcje street-artowe oraz wolontariat, działania, które przełamują bariery dostępu do kultury i uczą narzędzi jej odbioru stając się kluczem do społecznej wrażliwości.


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


Galeria