Jestem kulturalny, jestem kulturalna 1. edycja 2014

2014 TYPOZOO II

powrot
Podczas wasztatów ilustracji w SP nr 104 w Krakowie uczniowie rysowali ogród zoologiczny, w którym zamieszkały ZwierzoLitery. Niebywałą atrakcją było typograficzne akwarium.

Prowadzenie: Katarzyna Olbrycht

Galeria