Konkursy typograficzne

2011 Krój pisma Milosz

powrot
2011 
Międzynarodowy konkurs na krój pisma im. Czesława Miłosza

 

W polskiej tradycji kulturowej pamięć o wielkich ludziach kojarzy się zwykle z powagą i formalną ceremonią.
Pamięć wyrażamy w spiżu i akademii. Pisarze i poeci otrzymują jubileuszowe wydania dzieł. Dopiero od niedawna
w dziedzinie „upamiętniania” i w promocji polskiej kultury zaczynają pojawiać się formy lekkie i niekonwencjonalne. Dla nas przełamaniem konwencji były obchody stulecia urodzin Czesława Miłosza. W jubileuszowym roku (2011) Fundacja ZNACZY SIĘ przeprowadziła Międzynarodowy Konkurs na Krój Pisma im. Czesława Miłosza.

Przyznając Miłoszowi Nagrodę Nobla członkowie Akademii Szwedzkiej określili go jako poetę, „który
z bezkompromisową przenikliwością opisuje zagrożoną ludzką egzystencję w świecie pełnym konfliktów”.
Tak więc uczestnicy Konkursu oraz Jury stanęli przed zadaniem zaprojektowania i wyboru kroju, który nie
tylko ukazywałby kunszt jego twórcy, ale także odzwierciedlałby ducha twórczości Miłosza.

Zadaniu sprostał Damien Collot z Francji, którego krój pisma Milosz został jednogłośnie wybrany przez Międzynarodowe Jury Konkursu w składzie: Barbara Kęsek-Bardel (Polska), Veronika Burian (Czechy),
Pilar Cano (Hiszpania/Wielka Brytania), Robert Oleś (Polska), Kuba Sowiński (Polska).
Laureat jest absolwentem École supérieure d'art et de design w Amiens, a jego opiekunem naukowym
w trakcie pracy nad projektem był Titus Nemeth.

Zwycięski krój Milosz jest krojem tekstowym. Ma cztery odmiany: Regular, Regular Bold, Italics, Italics Bold
i zawiera wszystkie formy niezbędne do składu tekstu ciągłego. Krój ten znakomicie sprawdza się zarówno
w prozie, jak i w utworach poetyckich.

 

Krój Milosz jest bezpłatnie dostępny dla wydawców dzieł Czesława Miłosza. 
W celu zawarcia umowy udostępniania kroju wydawcom prosimy o kontakt email: fundacja[at]znaczysie.pl

 

Więcej informacji o konkursie i jego laureatach www.typemilosz2011.pl

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 


Galeria