Kreatywne pisanie

2013 Jak wydać książkę?

powrot
X 2013 
Wszystko, co pisarz wiedzieć powinien, zanim wyda książkę.

Cykl spotkań z krakowskimi wydawcami podczas Festiwalu Conrada.

Spotkania dla przyszłych pisarzy i tłumaczy poświęcone tajnikom wydawania książek (złożenie propozycji literackiej, wybór wydawcy, praca z redaktorem nad ostatecznym kształtem książki) poprowadzili: Magdalena Zielińska (Wydawnictwo Znak Emotikon), Tomasz Brzozowski (Wydawnictwo Insignis), Wojciech Koranowicz (Księgarnia Matras), Artur Wiśniewski (Wydawnictwo Znak) oraz Andrzej Rabenda (Wydawnictwo POST).

Cykl organizowany przez ZNACZY SIĘ oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe.
Galeria