Kreatywne pisanie

2010 II Edycja Kursu Kreatywnego Pisania

powrot
X / XI 2010
W tej odsłonie Kurs dotyczył wyłącznie pisania powieści.

Zajęcia prowadzili: Dariusz Nowacki, Marek Krajewski, Mariusz Sieniewicz, Włodzimierz Kowalewski (warsztat pisarza) i Artur Wiśniewski (warsztat redaktora powieści).


Galeria