Lokalny-kulturalny 2018

2018 Lokalny-kulturalny

powrot

W 2018 roku rozpoczęliśmy dwuletni projekt LOKALNY-KULTURALNY dla dzieci i młodzieży. Realizujemy go dzięki dofinansowaniu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

 

W 2018 roku w naszych działaniach wzięło udział 352 bezpośrednich uczestników (dzieci i młodzieży). Jest to liczba większa niż się spodziewaliśmy co świadczy o dużym zainteresowaniu naszymi warsztatami. Dzięki uczestnictwu w nich dzieci miały możliwość poznawania pojęć z dziedziny sztuki co przygotowuje je do lepszego rozumienia sztuki (np. odbioru ekspozycji muzealnych czy obiektów architektury). Młodzież uczestniczyła w zajęciach z zakresu historii i sztuki, współczesnej muzyki (rap i hip hop) a interdyscyplinarne zajęcia warsztatowe uczyły jak korzystać z nowo nabytej wiedzy. Każdy cykl warsztatów zaczynał się prezentacją pojęć, opowieścią/wykładem o kontekście społecznycznym i historycznym poruszanego problemu (np. heraldyka i weksykologia; koncepcja bohatera, przybliżenie postaci gen. Maczka; poetyka Orkana), które utrwalane były w czasie dalszych zajęć.

 

W 2018 roku zrealizowano 9 warsztatów dla dzieci „Poznaję sztukę, tworzę sztukę” w Szkole Podstawowej nr 151 w Krakowie i 23 warsztaty dla młodzieży. Z młodzieżą pracowaliśmy w Mszanie Dolnej („Zagórzańskie szlaki-zapomniany świat Orkana”); Bielsku-Białej („Bohater, wzór osobowy, ikona). W Krakowie w Zespole Szkół Specjalnych, z którym współpracujemy od 4 lat, tym razem prowadziliśmy zajęcia z heraldyki i weksykologii „pod tym znakiem zwyciężysz”. A dla dzieci i młodzieży objętych opieką  Fundacji Pomocy Rodzinie w wychowaniu “Dom dla dziecka” zorganizowaliśmy cykl zajęć związanych ze Stuleciem Odzyskania Niepodległości – “Zaczęło się w Podgórzu”. Galeria