Lokalny-kulturalny 2018

2018 Pod tym znakiem zwyciężysz

powrot

Cykl warsztatów dla młodzieży (;ipiec - listopad 2018) przybliżył zagadnienia heraldyki i weksykologii w kontekście odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Uczestnicy korzystali z technik projektowania graficznego i płaskorzeźby. Uczniowie zaprojektowali własne wersje odznak i symboli wzorowanych na odznakach i symbolach poszczególnych pułków Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Uczestnicy stworzyli (odlewy gipsowe małe płaskorzeźby ze swoimi znakami. Projekt zakończył się wystawą i akademią z okazji setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości 

Projekt jest kontynuacją współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych nr 2 w Krakowie, która trwa od trzech lat, w czasie których zrealizowaliśmy wspólnie mural na budynku szkoły, happeningi i akcje street-artowe na terenie szkoły, kilkanaście spotkań z ludźmi kultury i sztuki.

Liczba uczestników: 54 os. warsztaty; 60 osób wystawa

Prowadzący:   Tomasz Macios, Andrzej Siek, Joanna Róg-Ociepka


Galeria