Lokalny-kulturalny 2018

2018 Zagórzańskie szlaki- zapomniany świat Orkana

powrot

Celem warsztatów prowadzonych dla chłopców z ośrodka wychowawczego (październik-grudzień 2018) było przybliżenie sylwetki Władysława Orkana i jego twórczości, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zapomnianego pisarza na rozwój regionalizmu podhalańskiego. Młodzież mogła rozszerzyć kompetencje kulturowe i świadomość estetyczną poprzez działania intermedialne i interdyscyplinarne związane z lokalnym folklorem, literaturą, projektowaniem graficznym i typograficznym. Twórczość poetycka Orkana została przez uczestników poddana reinterpretacji w kontekście kultury hiphopowej przy użyciu współczesnych narzędzi multimedialnych. 

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy INTERNAT w Mszanie Dolnej

 

Liczba uczestników: 41 os.

Prowadzący:   Tomasz Macios, Marta Korycka, Joanna Róg-Ociepka, Krzysztof Piątkowski, Aleksander Kwaśniewski, Marcel Borowiec 


Galeria