Warsztaty artystyczne

2011 Literackie graffiti

powrot
X 2011 
Warsztat odbył się w galerii ZNACZY SIĘ. Został połączony z realizacją projektu graffiti w przestrzeni miejskiej. Skierowany był do osób zainteresowanych grafiką i typografią.
W trakcie warsztatów opracowywano literniczy mural przedstawiający kilkunastometrową półkę z tytułami/grzbietami książek. Uczestnicy warsztatów projektowali grzbiety książek w warstwie literniczej, zapisywali tytuły własnym krojem, a następnie przenosili je na ścianę przy użyciu dowolnej techniki (litera szablonowa, narzędziowa, kolażowa, wycięta z papieru, namalowana, wykaligrafowana itp.). Przeniesione na ścianę grzbiety utworzyły wielkoformatowy kolaż typograficzny.
Kolejnym etapem działań, wykraczającym skalą poza pierwotnie planowane ramy realizacji projektu
„Literackie graffiti”, było przeniesienie kolażu w przestrzeń miejską i realizacja muralu przy ul. Traugutta 3a, którego oficjalna prezentacja odbyła się 28 listopada 2011. Mural znajduje się na drodze prowadzącej z Placu Bohaterów Getta do Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK.

 
Strefa Wolnego Czytania w drodze negocjacji z urzędem miasta uzyskała nieodpłatnie ścianę, na której znajduje się mural. Po oficjalnej prezentacji murali w galerii ZNACZY SIĘ odbyła się dodatkowo wystawa powarsztatowa.


Warsztaty prowadzone były przez Aleksandrę Toborowicz i Artura Wabika. 

Na warsztaty zgłosiło się 25 osób, do grupy zakwalifikowało się 15.


Galeria