Warsztaty artystyczne

2013 Warsztaty w Waldorfskiej Szkole Podstawowej

powrot
XI 2013 
Warsztaty malarsko-graficzne prowadzone przez Joannę Róg-Ociepkę i Katarzynę Olbrycht z uczniami Waldorfskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krakowie. Po warsztatach, grupa pod kierownictwem artystki, opiekuna wyznaczonego przez szkołę oraz wolontariuszy Fundacji ZNACZY SIĘ zrealizowała malowidło ścienne inspirowane fragmentem wiersza Wisławy Szymborskiej „Psalm”.

Galeria