Wystawy

2009 Zalążki książki

powrot
VIII / IX 2009
Na wystawie pokazano najciekawsze projekty książek, ilustracji i komiksów studentów i niedawnych absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zrealizowane w ostatnich latach w pracowniach
Książki i Typografii, Ilustracji i Rysunku Użytkowego, Książki Artystycznej oraz Grafiki Edytorskiej.

Wystawę obejrzało przeszło 300 osób, co pokazało Fundacji ogromne zapotrzebowanie na podobne inicjatywy. 
W ocenie działań przez uczestników i krytykę (GW Kultura Kraków: „Zalążki książki, które można wziąć do ręki", 29-30.2009 i „Kraków kulturalnie alternatywny", 4.09.2009) podkreślano niestandartowy temat - książka jako
obiekt sztuki, innowacyjność przekazu i interakcyjną formę ekspozycji.

Galeria